lørdag

Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forladt mig?

Da det er den sjette time - ved middagstid ifølge vor moderne sprogbrug - råber Jesus fra korset:
Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forladt mig?
Her er der blevet mørke over hele landet. Når Gud handler, så lader han det ofte ledsage af naturfænomener, der gør det tydeligt, hvad der sker. Mørket skal her være et tegn på gudsforladthedens mørke.
Ordet er et citat af den gammeltestamentlige salme, nr. 22, som er en af de mørkeste salmer i Salmernes Bog. Her er kun fortvivlelse, men den er også fyldt med konkrete profetier om korsfæstelsen. Giv dig tid til at læse den.

Blev Jesus forladt af Gud?

Det er ofte blevet diskuteret, om Jesus virkelig blev forladt af Gud på korset, eller det bare var noget han følte.
For at få greb om det må vi forstå, at Gud virkelig er vred over synden. Vi kan i beretningen om israelitternes vandring gennem ørkenen læse om Arons sønner, der blev fortæret af Guds ild, fordi de ikke bar den foreskrevne røgelse. Når Gud er nøje med at hans bud skal holdes selv når det var det, som kun gjaldt til en tid, hvor nøje tager Gud det så ikke med de bud, som er evige? Hver gang vi sårer et andet menneske med vores ord, bærer vi falsk ild frem for Gud. Når vi bryder en aftale, så bærer vi falsk ild frem for Gud. Når vi tænker ondt om et andet menneske, så bærer vi falsk ild frem for Gud. Det gør Gud vred, og han er en
fortærende ild, når han er vred.

Jesus blev forladt af Gud, for at du skal leve med Gud.

Men her på korset tager Jesus alle disse ting på sig og bærer dem ind for Guds ansigt. Her stiger de op for ham, så han farer ud og fortærer Jesus i sin vrede - for al den ting der er gjort imod hans vilje i verden, også det du og jeg har gjort. Her rammes Jesus af Guds vredes lyn og fortæres.
Så er spørgsmålet besvaret: Jesus blev virkelig forladt af Gud, da han hang på korset. Det skulle have været dig og mig, men Jesu kærlighed til os er så stor, at han ville bære det for os. Her er ingen synd så stor, at han ikke har taget det med, der er ingen undtagelse.
Jesus døde en gang for alle og blev forladt af Gud en gang for alle for at vi skulle få del i Paradiset som den ene røver. Derfor er du nu fri i ham, for Guds dom er faldet en gang, er du i Jesus ved troen, så skal den aldrig falde igen.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

Kommentar velkommen