mandag

Følgerne af syndernes forladelse


Har vi i Jesus Kristus syndernes forladelse, så er det også her vi finder al visdommen om det, der hører Guds rige til. Her beror det ikke på, om vi er en af dem, der kaldes vise og kloge i denne verden, det beror på, at vi kender Jesus og syndernes forladelse i ham. Her er den himmelske verdens åndelige velsignelse i rigt mål.

Det evige liv i Jesus

I Kristus og fordi han har forladt vore synder, så har vi også det evige liv. Vi har en evig arv i Himmelen, hvor alt det onde, der plager os her i tiden, skal være slut for evigt, og ham, som har frelst os og givet os syndernes forladelse, ham skal vi se synligt som han er. Døden har ikke det sidste ord, når vi er i Jesus Kristus, nej, det har vores frelser, for han sagde om sig selv, at han var opstandelsen og livet. I ham har vi det evige liv, vi får lov at stole på, at han skal opvække os på den yderste dag.

Helligåndens gave i Jesus

Her tales der så om, at vi har et pant på dette, et klart tegn forud på, at vi har det evige liv, og det er Helligånden. I Kristus er vi også velsignet med at have Helligånden som et forudvarsel på det evige liv.
Men hvordan kan vi så vide, at vi har Helligånden?
Helligånden har den opgave at pege hen på Kristus, føre os til ham. Hvis vi går til Jesus med vores synder, bekender alt for ham, så har vi Helligånden, for vi ville ikke gå til Jesus med vore synder, hvis det ikke var for Helligånden. Det er så også Helligånden, der gentagne gange gør Jesus stor for os, minder os om, at vi har synder at bekende for ham, fører os hen til ham.
Så kan hans gerning nogle gange være smertefuld, fordi han minder os om det gale i vort liv, men vi skal ikke fortvivle, for når vi så trøstes af evangeliet om Jesus Kristus, så er det også Helligåndens gerning i os. Helligånden er også den kraft, der kæmper for at sparke synden ud af os. Den bliver ved med at være i os som en forfærdelig magt til vores dødsdag, men Helligånden kæmper imod den, fratager den overherredømmet og fører os gentagne gange hen til Jesus for at den skal være os forladt.