mandag

Jesus er livets brød

Jesus siger: Jeg er Livets Brød, den, der kommer til mg, skal aldrig hungre.
Når Bibelen bruger ordet brød, så menes der ofte det, som er nødvendigt for os, for at vi kan leve. Det kender vi fra Fadervor, når vi siger: giv os i dag vort daglige brød. Vi ved jo, hvordan det er vigtigt for os at spise, for at vi ikke skal dø. Ganske vist dør man hurtigere af tørst end af sult, men på et tidspunkt vil det gå galt med kropsfunktionerne, når vi sulter, og til sidst indtræder døden.
Når Jesus siger dette med, at han er Livets Brød, så er det i forbindelse med, at han har udført bespisningsunderet, bespist flere tusinde mennesker med kun fem brød og to fisk. Så vil de gøre ham til konge, men han tager væk, så de søger efter ham.
Han formaner dem nu til at arbejde for den mad, der varer til evig tid. Han er selv det Livets brød, som de skal tro.
Jesus er nødvendig for vor tro. Vi kan let blive lokket mod Djævelens tomme kalorier, der synes at smage godt, men Jesus er det sande brød, og han er mere end et kosttilskud, han er brødet selv. I ham har vi det evige liv.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

Kommentar velkommen