torsdag

Alt i Kristus

Jesus som den regerende, der velsigner alle

Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi fader, som i Kristus har velsignet os med al den himmelske verdens åndelige velsignelse (Pauli brev til Efeserne 1, 3)

Velsignelsen fra Himlen

Som typisk er for brevene i Det Nye Testamente starter det med en lovprisning af Gud. Apostlen siger ham tak for det, som han har gjort. I dette vers hedder det, at han har velsignet os med al den himmelske verdens åndelige velsignelse.
Læg først mærke til, at han har gjort det - det er ikke noget vi skal vente på at han gør, han har givet os det.
Læg dernæst mærke til, at det er "i Kristus." I ham, Jesus af Nazareth, er al den åndelige verdens velsignelse givet os. Når der siges i Kristus, så indebærer det, at vi må udelukke at finde det andre steder
Se Hvorfor Jesus på JesusNet.

I andet end Jesus Kristus - udelukket

Selv om Gud er en stor skaber, skal vi ikke vente at finde ham i naturen. Mange mener, at det gør de, for de holder gudstjeneste ude i Guds frie natur. Det er et bedrag, for selv om den kan vidne om Gud som en stor skaber, så kan den ikke fortælle os Jesus Kristus og den gave, som Gud har givet i ham.
Nogle vil se Gud i sig selv, ved at afdække den guddommelige sjæl. Den må vi også sige nej til, for inden i os er Jesus Kristus ikke. Her vil vi kun finde dødens kim, vort hemmelige had til Gud.
Heller ikke i kunsten og musikken, så berigende disse ting end kan være, så er Jesus Kristus ikke der.
Gud i alt andet end i Kristus er en afgud, her er den himmelske verdens åndelige velsignelse ikke.

I overmål i Jesus Kristus

Men det er ikke negativitet og tegn på, at Gud er nærig. Nærig er det sidste man kan sige om Gud. Når det er sagt, at det kun er i Kristus, så skal det dernæst siges, at der er det også til overflod. I ham har Gud virkelig givet os alt. Vi må have lov at tro, at her er hele Guds gave.

Syndernes forladelse i Jesus

I Kristus har vi syndernes forladelse. I ham, som tog alt det, som var imod os, med op på korset og led den død, som vi skulle have lidt, der må vi have lov at tro, at uanset hvad der tynger vor samvittighed, uanset hvad vi bebrejder os selv, uanset hvad vi ellers har gjort, som Bibelen også virkelig dømmer som imod Guds vilje, så er Jesus Kristus en større frelser end alt dette, i ham må vi komme og bede om forladelse igen og igen. Uanset hvor mange gange vi kommer med den samme synd, så er det i Guds øjne som om det var første gang vi kom med det.

Gud som vor Far i Jesus

Har Jesus fået lov at vaske vore synder væk, så er der intet der skiller os fra Guds kærlighed længere. Så har vi ham til far, for Jesus har sagt, at han nu er hans fader og vores fader. Så har vi lov at tro, at vi må komme til ham med alt det, som kan bekymre os, pengeproblemer, vanskeligheder i familien, ledighed, frygt for hvad der skal ske børnene, hvad som helst. Det er langt bedre at gå til vor himmelske far i Kristus med det end at bekymre sig. I Kristus har vi adgang til det.

Helligåndens gave i Jesus

I Kristus har vi del i Helligåndens gave. Tror vi på ham, så skal vi ikke vente nogen speciel oplevelse af Ånden, vi har den allerede. Han er med os og bærer os til det sidste.
I Kristus har vi det evige liv. Vi har et liv, der ikke ophører ved døden, men fører os ind til et liv i evig glæde. Så længe vi vandrer her på jorden, så har vi dette liv under kamp og det er ikke altid lige synligt, ofte synes vi ikke at mærke meget til det. Men vi har det i Kristus og vi har det løfte, at det skal vare til evig tid.
Alt dette har vi kun i Kristus og ingen andre steder, men til gengæld i stort overmål i ham.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

Kommentar velkommen