tirsdag

Brev fra Galatermenigheden til apostelen Paulus

Brev fra Galatermenigheden til apostelen Paulus


Kære Paulus,

Vi er nogen i Galatermenigheden, der er kommet til tro ved din forkyndelse og har været meget glade for dit virke iblandt os.
Derfor må vi skrive til dig, at du gør os stor sorg med det sidste brev, du skrev til os. Det var ikke præget af den næstekærlighed, som du selv har prædiket iblandt os, og som Skrifterne fordrer. Det gør os sorg at se, at du i dette brev rakker ned på dine medtroende, som jo trods alt tror på den samme Frelser, som du tror på. Ikke alene det, du ønsker oven i købet, at de må lemlæste sig selv. Er det kærlighed? Vi kan ikke lide, når nogen taler ondt om andre kristne. De er jo dine kristne brødre og søstre, selv om I er uenige om nogle ydre ting.
Vores menighed har været død og sovende i lang tid, men så kom disse forkyndere og bragte omsider lidt liv til os. Mange begyndte at tage det alvorligt med deres helliggørelse. Hvordan kan du sige, at de forkynder et anderledes evangelium, når de netop bærer den frugt, som Jesus sagde de skulle kendes på? De lever et langt mere kristent og helligt liv end adskillige af dem, der holder fast på din lære om tro alene, og de taler jo om Jesus Kristus. Al den aktivitet, der er kommet i menigheden siden de kom, er fantastisk, før skete der jo ikke noget som helst. Folk er aktive nu og sidder ikke bare derhjemme og plejer deres luksusproblemer.
Du taler jo selv til sidst i dit brev om troens frugter. Du vil så sige, at det er en følge af at være retfærdiggjort og ikke en forudsætning for det. Er det ikke bare en strid om ord og et fortolkningsspørgsmål? Ikke alle i menigheden er uddannet i Skrifterne som du er, almindelige mennesker har mest brug for den enkle forkyndelse uden alle disse dikkedarer og pindehuggerier, som de uddannede spekulerer over. Tænk på alle de uretfærdigheder og grusomme gerninger, der er blevet begået for den rette læres skyld. Var det ikke meget bedre vi bare havde den enkle tro på Jesus og ikke stredes om alle disse petitesser? Vi kan virkelig ikke se, at det med omskærelse får så afgørende betydning, du har da også selv engang ladet Timoteus omskære. Hvorfor har du så meget imod andre, der praktiserer det?
Vi kan ikke se det anderledes, end at du og disse jødiske prædikanter lægger vægten på forskelligt sted, fordi I er ud af hver sin tradition. Du har mest taget dig af de hedningekristne i dit virke og er derfor præget af den tradition, der råder der. Dine modstandere – som ikke burde være dine modstandere – har mest fået deres oplæring blandt de jødekristne. Kunne de to traditioner ikke prøve at lytte til hinanden og lære af hinanden? Var det ikke bedre end at strides om ord? Vi kunne ellers risikere at skyde os selv i foden og sige nej til en ny mulighed for evangeliets udbredelse.
Vi håber og beder til, at du må få et mere tolerant sind og få mere syn for, hvad der er hovedsagen og blive mere åben og lyttende.

Hilsen,
Galatermenighedens hyrdeForfattet af Mogens Sørensen i 1992. 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

Kommentar velkommen