torsdag

Jesu legemlige død er virkelig.

Jesus bøjede til sidst hovedet og døde. Sandt at sige, så er det i en situation, hvor vi ofte mere bliver lettet over hans død end egentlig ked af det. Naturligvis har disciplene og hans mor følt sorg i denne situation, men den sorg har meldt sig allerede, da han var dømt til at blive korsfæstet, og der ikke var noget at gøre. Nu er de pinefulde timer endelig overstået, hvor han hænger og pines på korset.

Det betones i beretningerne, at Jesus er død.

Hvor gør evangelisterne meget ud af at vise, at Jesus virkelig var død. Det er dem meget om at gøre.
Pilatus bliver forbavset over, at det allerede er sket, for de fleste korsfæstede hang i flere dage inden de endelig gav efter for døden. Soldaterne går ud og tjekker det og konstaterer, at han er død. Hos Johannes får vi den detalje, at de kommer for at knuse benene på de korsfæstede for at fremskynde døden, for de jødiske ledere vil ikke have, at de hænger højtiden over. Da ser de også, at Jesus allerede er død, og for at være sikre stikker de et spyd i siden på ham. Der kommer vand og blod ud, det skyldes, at ved dødens indtræden skilles de røde og hvide blodlegemer fra hinanden, så de fremstår som blod og vand. Det var en almindelig måde på den tid at teste, om en person virkelig var død.
Så har vi også, at rådsherren Josef af Aritmetæa. der havde været Jesu discipel i hemmelighed, kommer og beder om at få Jesu legeme udleveret, hvad landshøvdingen Pilatus siger ja til. Josef har et gravkammer, som han vil lægge ham i. Jøderne var altid meget påpasselige, når de skulle begrave nogen, med at sikre, at de virkelig var døde, så der kan ikke være nogen tvivl om, at rådsherren har gjort alt for at være sikker, inden han har gravlagt ham.

Hvorfor betone Jesu død?

Men hvorfor skal det betones så kraftigt, at Jesus virkelig var død?
Ellers vil den kommende højtidsdags budskab, Påskedags budskab, blive til intet. Hvis ikke Jesus virkelig var død, så var der ikke tale om en virkelig opstandelse. Så ville det bare være en skindød, der var blevet genoplivet og så døde igen senere -.den forklaring har nogen brugt, når de ville evangeliet til livs - men nej, Jesus er død, de var ikke i tvivl den gang, og som evangelierne fremstiller det, kan vi heller ikke være i tvivl. Det skal forstås helt klart som når det siges, at alle andre er døde: legemets funktioner er standsede, hjertet pumper ikke længere blod rundt i kroppen, lungerne tager ikke længere luft ind og som følge af det er alt andet i kroppen standset, den er igen kun en samling molekyler, som med tiden vil opløses og blive til jord og knogler igen.
Her ville enhver anden fortælling om en historisk person standse, men det gør den ikke. Vi glæder os til at høre det Påskedag.
Her vil jeg ønske bloggens læsere Glædelig Påske, for nu trækker jeg mig til påskefejring med min familie og vender tilbage en af påskedagene med opstandelsesbudskabet.
GLÆDELIG PÅSKE.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

Kommentar velkommen