onsdag

Fader tilgiv dem, for de ved ikke hvad de gør.

Da de slog naglerne gennem Jesu hænder, bad han bønnen: Fader, tilgiv dem, for de ved ikke hvad de gør. Jesus efterlever sit eget bud til disciplene: Elsk jeres fjender, velsigne dem, der forbander jer og bed for dem, der forfølger jer.
Mange vil her tale , at vi har et forbillede i Jesus, han gør som vi også burde gøre. Det er ikke fordi det er usandt, men det kommer ikke frem til det egentlige. For virkelig at se den trøst vi har af dette ord fra Jesu mund, må vi se, at han ikke bare beder sådan for sine bødler, han beder også den bøn for os. Det er jo i sidste ende vores skyld overfor Gud, der naglede ham til korset. Han beder også denne bøn for dig, der netop nu læser dette.

Fader...

Jesus henvender sig til sin Far i himlen, det er en af de få steder, hvor vi hører samtalen mellem Guds egen Søn og Faderen selv. Han har dette fortrolige forhold til sin Far, som nu er blevet underkastet de jordiske vilkår, hvor han må bede som alle os andre. Han er underlagt hjælpeløsheden i menneskelige bødlers hænder, fordi han helt har givet afkald på sin guddomsmagt, men han er i stand til at bede en bøn.

Tilgiv dem..

Denne bøn beder Jesus for hver eneste synder på jorden. Gud vil ikke andet end at høre denne bøn. Hans hjerte står åbent, han venter hver dag på, at hver enkelt skal komme. Også i dag i Himlen står han for tronen og beder denne bøn for hver eneste på jorden: Tilgiv dem! Han beder den også for dig, som han også bad den på den første Langfredag. Hans nåde rækker til at tilgive selv de værste ting, som vi måtte kunne tænke os, at vi har gjort.

For de ved ikke hvad de gør.

Hvordan kan det så være, at ikke alle får del i denne tilgivelse? Kort og enkelt: de ved ikke hvad de gør. De jødiske ledere vidste ikke hvad de gjorde, Pilatus vidste det ikke, dem der hånede Jesus vidste det ikke. Synden er et blændværk, der lukker vores øjne for dens alvor. Vi ser ikke, at vore sårende ord, vore brudte aftaler, vores bagtaleri og hvad vi ellers gør, som Gud hader, at det får konsekvenser, at Gud er vred over dem. Derfor må vore øjne åbnes, og det kan ofte gøre ondt. Guds Ånd må hive sløret væk og afsløre, hvad det er vi gør, ellers ser vi ikke, at vi har brug for tilgivelsen hos Jesus Kristus.
Men når Jesus beder denne bøn for os, så er det et tydeligt tegn på, at han længes efter at det sker og er parat til at tilgive alt. Han har jo selv betalt for det hele ved sin død.
Jesu syv korsord.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

Kommentar velkommen