tirsdag

Jesus alene


Jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet.
Pauli 1.Brev til Korinterne 2,2
Jesus Kristus på korset, gadekrucifks
Der er ingen ende på, hvad der er skrevet om Jesus. Det er forskelligt, men har med undtagelser det tilfælles, at kirken har fjernet sig fra Jesus, men Jesus er alle tiders.

Kristus er en vigtig titel

Apostlen Paulus ville ikke vide af andet hos korinterne end Jesus Kristus som korsfæstet. Mange opfatter Kristus som et efternavn, i virkeligheden er det en vigtig titel, for det betyder den salvede, som i Gamle Testamente kaldtes Messias, frelseren som Gud lovede. Det angiver, at han er denne frelser.
Paulus tilføjer med eftertryk som korsfæstet. Det er ikke nok at tale positivt om Jesus.
Hvorfor al den tale om Jesu død?

Hvorfor skal vi dvæle ved Jesu død?

Fordi det er, som det hedder senere i brevet, Guds kraft til frelse.
For det, som gør Jesus til Kristus, er ikke det, han sagde og gjorde, det er da han påtog sig al skyld, som lå på hver enkelt. Vi har let ved at undervurdere skylden, som vi bærer på i forhold til Gud. Den dag, hvor vi skal møde ham, der duer ingen undskyldninger for vore svigt. Men Jesus har påtaget sig ansvaret og blev fordømt af sin Far på korset. Dette budskab kan vi leve og dø på.

Hvad er så Kristi sande kirke?

Har kirken fjernet sig fra det? Nej, for hvis der ikke forkyndes Jesus som korsfæstet, så er den kun kirke af navn, ikke af gavn. Kirken er der, hvor Jesus forkyndes som forsoneren, hvor det ophører, er der ingen kirke længere, kun en religiøs institution. Kan Folkekirken så siges at være kirken? Kun de steder, hvor der prædikes om Jesus Kristus som korsfæstet, hvor der bare tales almenreligiøst, holdes litterære foredrag og råd om mentalhygiejne, der er det ikke kirken.
For at være kirke må vi fatte det forsæt, at det vigtigste af alt er Jesus Kristus som korsfæstet. Al anden aktivitet i kirken er en frugt af dette. Evangelisering opstår kun der, hvor de troende bliver rigtig glade for Jesus og så ikke kan lade være med at gå ud og fortælle om ham. Sand næstekærlighed er en frugt af troen på Jesus. Alt i kirken udspringer af budskabet om Jesus Kristus som korsfæstet. Det er forskellen på den sande kirke og en forfalskning.
Se Jesus er det stærkeste Guds-bevis

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

Kommentar velkommen